Lise Karin Grimstad

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
lise.k.grimstad@nord.no
Tlf:
75517099
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E219