Maja Nilssen

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
maja.nilssen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 76 38
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3089