Gry Cathrin Brandser

Professor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
gry.brandser@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 81
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 3070

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn: 
Doktorgrad (dr. polit) i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen, Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap. 
1-årig suppleringsutdannelse i kjønnsstudier. Københavns Universitet, Humanistiske fakultet
Organisasjonfaglige emner, Høyere avdeling: Norges Handelshøgskole (NHH)   

Universitetstipendiat, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen
Personlig post. doc, Kulturforskningprogrammet (KULVER), Norges Forskningråd.  

Mottaker av E.O.N. Ruhrgas-stipend for Statsvitenskap (2008)

Arbeidet tidligere som forsker 1 ved Uni Research Rokkansenteret i Bergen (2007-2016) på temaer som høyere utdanning/dannelse, kjønnsbalanse i akademia, kulturarenaer, kultur og velferd, ledelse av kunnskapsorganisasjoner. Ansatt ved Nord universitet siden 2016

Forskningsopphold: 
Stanford University (Scancor): 1999, 2011, 2014. 
Humboldt Universität zu Berlin, Philosophische Fakultät II, Nordeuropa-institut. 2007. 2008

Prosjekter
Faglig leder for BALANSE-prosjektet: Kvinner i toppstillinger og faglig ledelse ved Nord Universitet (2018-2021).