Lisbeth Uhrenfeldt

Professor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
lisbeth.uhrenfeldt@nord.no
Tlf:
+4775517597
Mobil:
004529441063
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E249

Om meg/bakgrunn

Min sygeplejerske autorisation i 1976 gav jobs i Hillerød, Holstebro og Herning på hhv, ortopædkirurgisk, hjertemedicinsk og børneafdeling. I 1982 bestod jeg sygeplejediplom uddannelse (et-årig)i Undervisning og pædagogik i sygepleje ved Danmarks Sygeplejerskehøjskole, Århus Universitet.

Før min kandidateksamen i sygepleje (1996) var jeg ansat på sygepleje grunduddannelsen i Holstebro, (Danmark), desuden var jeg oversygeplejerske på obstetrisk afdeling i Ålborg og underviser på jordemoruddannelsen der.

Efter kandidatuddannelsen var jeg leder i hjemmeplejetjenesten i to kommuner (Brovst og Sejlflod i Danmark) samt projektleder på et almen nyttigt konsulent og kursuscenter. Undervejs i kandidatuddannelsen i sygepleje blev jeg indskrevet som studerende på Idehistorie, BA graden blev opnået i 2001, jeg fuldførte studiet i 2014, men har ikke indleveret kandidatafhandling.

Jeg gik på forskerskole på Århus universitet i 2003-06, og fik min phd på titlen: Leadership, job satisfaction and clinical wisdom: A hermneutic study of charge nurses´ experiences. Både denne og min kandidatafhandling er tilgængelige på www.researchgate.net under Lisbeth Uhrenfeldt.

Under forskeruddannelsen blev jeg optaget på forskerskolen på European Academy of Nursing Science, denne er tre årig og alle sygeplejersker og jordemødre kan søge om optagelse på https://european-academy-of-nursing-science.com/event/eans-summer-school-2018/

Jeg er efterfølgende udnævnt til Fellow of EANS, samt underviser periodisk på sommerskolen for ph.d. studerende.

Jeg var tilknyttet Århus universitet i perioden 2003- 2014, i denne periode var jeg samtidig fra 2008-2014 tilknyttet Forskningsenheden, Horsens Hospital, Danmark

Jeg var tilknyttet som Associated professor på Aalborg universitet 2014-2017

Jeg blev tilknyttet Nord universitet i 2016 på deltid og på heltid fra 2018, jeg er professor siden 2017.