Roberto Rivas Hermann

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
roberto.r.hermann@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 39
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 253

Om meg/bakgrunn

Roberto er ingeniør i miljøkvalitet med en Ph.D. i planlegging og utvikling. Hans forskning berører ulike problemstillinger innen miljøplanlegging fra et institusjonelt og organisatorisk perspektiv. Hans tre hovedområder for forskning er: i) Bærekraftig supply chain management SSCM ii) Sustainability in the shipping industry SSI og iii) Education for sustainable development ESD. Innenfor SSCM-området har Roberto bidratt til å fylle tomrom mellom forholdet mellom SCM, innovasjon og entreprenørskapslitteratur. I sitt nåværende prosjekt på dette domenet analyserer Roberto kontingenser ved «sirkulær økonomi» som en diskursiv konstruksjon i sammenheng med norske nye produktutviklingsprosjekter. Innenfor SSI jobber Roberto i dag med Senter for nordområdelogistikk (www.chnl.no) hvor han forsker på miljøplanlegging med fokus på skipsfartsinfrastrukturen i Arktis. I ESD-domenet fokuserer Roberto på integrering av læringsrammeverk i den virkelige verden i tverrfaglige hovedfag.


GrowKudos: Popular explanation of scientific work


Website of the Centre for High North Logistics


Undervisning/veiledning

Bachelor course

ECO2006 International internship in Brazil, summer program)

 

Master courses

LED 5007- Management in Practice (International internships in Brazil and South Africa, summer program)


ORG5015 Sustainable Arctic Logistics


VT308E - Research Theory and Methods

Entrepreneurial opportunities in post-oil economies (Summer School 2018, in collaboration with Federal Fluminense University, Brazil)


Current supervision

Marte Emilie Fjelldal and Mathilde Rolland Fjelde, M.Sc. in global management
    Fan Gao, M.S.c. Global Management. Project WASP, 2022, spring
    Kelly Janoski (exchange student, IFRS, Brazil, Master in IP management and innovation technological transfer), 2022, spring
    Dhaneswara Al Amien. Ph.D. student, (co-supervision 2022-2024)

Previous supervision

MBA Nord University (2019-2021)
M.S.c. Energy management, Nord University (2020)
B.Sc. Maritime management (BANAU) (2017-2018)
M.Sc. program “Environmental Management and Sustainability Science”, Aalborg University, 2011-2015.