Helge Bostwick Bjerck

Overingeniør Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
helge.b.bjerck@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 32
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 406