Charlotte Ingeborg Björk Ingul

Professor II Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
charlotte.i.ingul@nord.no
Tlf:
+47 75 51 70 69
Mobil:
Kontor: