May Anette Tast

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
anette.tast@nord.no
Tlf:
75517935
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 209