Juline Marta Walter

Postdoktor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
juline.walter@nord.no
Tlf:
+47 75 51 70 98
Mobil:
Kontor:
Bodø, Styrhuset 214