Saara Henriikka Isosomppi

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
saara.h.isosomppi@nord.no
Tlf:
+4775517580
Mobil:
Kontor: