Karina Mikalsen

Førstekonsulent Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
karina.mikalsen@nord.no
Tlf:
+4775517352
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E145-B