Karina Knutsen

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
karina.knutsen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 95
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 206