Sverre Andreassen Bjørbæk

Rådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
sverre.a.bjorbak@nord.no
Tlf:
+4775517157
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 231