Karoline Louise Imingen Selvik

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
karoline.l.selvik@nord.no
Tlf:
Mobil:
99239600
Kontor:
Bodø, Samfunnet 204

Om meg/bakgrunn

Jeg har en 50% stilling som stipendiat ved FSH i Bodø. 

Jeg jobber 50% som overlege (spesialist i barne- og ungdomspsykiatri) ved BUP-YS, PHR-klinikken NLSH Bodø. 

Forskning

​Prosjekt: 
Sosioøkonomisk status, og økningen i psykiske helseproblemer blant ungdom. 

Prosjektet skal bruke data fra helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT): link: https://www.ntnu.no/hunt​