Tor Gustav Sigeman

Rådgiver Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
gustav.sigeman@nord.no
Tlf:
+4774022832
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Strategisk rådgivning til dekan, prodekan for forskning og utvikling, faggruppleder och forskere kring ekstern forskningsfinansiering, påvirke beslutningstakere, finansierere og utvikle eksterne samarbeid. 

Cristin-kontakt

Ansvarlig for juridiske kontrakter

Sekretær fsv forskningsutvalg​

Koordinator FSV internasjonal Utvalg

Forskning

Som statsviter har jeg jobbet med EU-finansiering og politikk i 25 år. Jeg er spesielt interessert i spørsmål som demokrati, migrasjon, bærekraftig utvikling, klimaendringer og sikkerhet. 

I dag gjør jeg hovedsakelig tre ting som fungerer veldig bra sammen: 
• Strategisk rådgivning til team som søker om stipend 
• Seniorrådgiver i internasjonale samfunnsvitenskapelige prosjekter 
• Påvirke finansierere og beslutningstakere 

Jeg er kontaktperson for 45 EU-finansierte forskningsprosjekter. En av dem er JUSTNORTH, som er det største H2020 samfunnsvitenskapelige prosjektet Uppsala universitet noensinne har vunnet. Nord universitetet er nå partner i dette prosjektet om bærekraftig utvikling i Arktis. JUSTNORTH er et av 23 forskningsprosjekter som deltar i EU Polar Cluster. Når EU-kommisjonen kommuniserer med alle disse prosjektene, går den gjennom en politisk arbeidsgruppe der jeg er medformann. ​