Jannita Laila Olvik

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
jannita.l.olvik@nord.no
Tlf:
+4775517354
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E317