Anne Deinboll

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
anne.deinboll@nord.no
Tlf:
+47 75 12 97 09
Mobil:
Kontor:
MOCA B319

Om meg/bakgrunn

Sykepleier, utdannet 1995. Har 25 års klinisk erfaring som sykepleier innen somatisk sykepleie på sykehus, fra intensivavdeling med både medisinske og kirurgiske pasienter. Praktisk-pedagogisk yrkesfagutdanning for helsefag 2009, Master i praktisk kunnskap 2015. Masteroppgaven omhandlet sykepleieres erfaring med sykepleiedokumentasjon i elektronisk journal. Universitetspedagogikk 2019. Har undervist og veiledet bachelorstudenter i sykepleie, både i teori -og praksisstudier, siden 2009. 

Undervisning/veiledning

Undervisningserfaring fra heltid- og deltidsstudier i sykepleie. Studentaktive metoder, variert undervisning, simulering, digitale virkemidler.

Forskning

Forskningsgrupper: "Pasientsikkerhet, dokumentasjon og informasjonsutvikling" (PASDI), og "Yrkesutøverens kunnskapsutvikling i sykepleie og helsefag".
Kompetanseområder
Praksisveiledning Sykepleie