Anne Kasén

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
anne.kasen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 26
Mobil:
Kontor:
E204