Anne Kristine Sørstrøm

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
anne.k.sorstrom@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 05
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet E215

Om meg/bakgrunn

Jeg er ansatt som stipendiat ved Fakultetet for sykepleie- og helsevitenskap Campus Bodø. Prosjektet mitt handler om hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien opplever å tilrettelegge for hjemmedød for pasienter som ønsker det. 

Jeg driver en blogg,  Sykepleie i Nord, for Nord Universitet sammen med kollega Maria Strandås. Ta en titt! 

Jeg underviser også på sykepleierutdanningen, primært i praktiske ferdigheter og førstehjelp, samt om smerter og smertelindring. 


Utdanning:
European Academy of Nursing Science
Master i Helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo
Bachelor i Sykepleie ved Høgskolen i Buskerud

Kompetanseområder
Sykepleie