Anne Wally Falch Ryan

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
anne.w.ryan@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 27
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3214B

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i Geografi ved Nord universitet, fakultet for samfunnsvitenskap. Er spesielt engasjert i hvordan omgivelsene virker på vår opplevelse - enten det handler om en turistdestinasjon, et byrom, arbeidsmiljø eller læringsmiljø.

Undervisning/veiledning

Jeg har undervisningserfaring fra 1996, og de siste 18 år på høgskole og universitetsnivå. Har utviklet og undervist en rekke fagemner innen tema som miljø og ressursgeografi, kvartærgeologi/naturgeografi, folkehelse i samfunnsplanlegging, bærekraftig reiseliv, og sted, arkitektur og opplevelse. Jeg underviser primært i samlings- og nettbaserte utdanninger, og er derfor særlig opptatt av studentaktive læringsformer, samhandling, og lærerollen i en kombinasjon av fysisk og digitalt læringsmiljø.

Forskning

Mine forskningsinteresser for tiden er innen: 1)Opplevelsesbaserte næringer, innovasjon, bærekraft og lokalsamfunn   
2) "Samisk mat og opplevelser", og «Mikrobryggerier og stedsutvikling»     
3 ) Musikk og opplevelsesnæringen, post Covid-19 4) Utdanningsforskning (fagdidaktikk, læringsmiljø og digital samhandling)
5) Folkehelse og geografi (omgivelsenes betydning for helse)