Astri Moksnes Barbala

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
astri.m.barbala@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 77
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 1211