Bård Yngve Gullvik

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
bard.y.gullvik@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 88
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 263

Om meg/bakgrunn

Nyansatt 2018 etter 18 år som kontaktlærer på yrkesfag i videregående skole og lærer på videreutdanning i intensivsykepleie. 30 år som sykepleier. Underviser blant annet i pedagogikk, nettpedagogikk, psykisk helse, klasseledelse, praksis og relasjonsbygging. Forsker på klasselederens praktiske utøvelse av relasjonskompetanse i forbindelse med tema psykisk helse i videregående skole.