Bent Martin Eliassen

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
bent.m.eliassen@nord.no
Tlf:
004775517665
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 213

Om meg/bakgrunn

Min arbeidstid ved fakultetet er fordelt slik:

- 80 % seniorrådgiver for forskning

- 20 % forsker

Bistilling og verv:

Seniorrådgiver ved Sametinget og sekretær for Sakkyndig, etisk komité for samisk helseforskning

Medlem av styringsgruppa for SAMINOR 3-undersøkelsen

Medlem av styringsgruppa for Our Health, Our Research-undersøkelsen.

Undervisning/veiledning

Epidemiologi og grunnleggende statistikk

Forskning

Hjerte- og karsykdommers epidemiologi blant samer og ikke-samer i Sápmi. Data: SAMINOR-undersøkelsene​

Angst- og depresjonssymptomers epidemiologi blant ungdom i Nord-Trøndelag. Data: Ung-Hunt-undersøkelsene​