Berit Harriet Mosseng Sjølie

Studieleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
berit.m.sjolie@nord.no
Tlf:
+47 755 17 974
Mobil:
Kontor: