Berit Støre Brinchmann

Professor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
berit.s.brinchmann@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 42
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E228

Om meg/bakgrunn

Jeg jobber særlig innenfor området sykepleieetikk, både i praksis, undervisning og i forskning.
Jeg er medlem av Rådet for sykepleieetikk, og har i flere år vært medlem av Klinisk etikk-komite ved Nordlandssykehuset.
Er redaktor og hovedforfatter for boken  Etikk i sykepleien, Gyldendal. Dette er en av de mest brukte lærebøkene i etikk i sykepleie i Norge.  Har for tiden et internasjonalt verv i ICN, revisjon av ICN Code of Ethics.
Jobber ved Nord 50%, og 50% som forsker ved enhet for spiseforstyrrelser ved Nordlandssykehuset.
Jeg er leder for forskningsgruppen Klinisk sykepleie og etikk, FSH.

Undervisning/veiledning

Jeg underviser i etikk og forskningsmetode (kvalitativ forskning) på bachelor, master og phd-nivå.
Veileder studenter på master og phd-nivå

Forskning

Mine forskningsområder omfatter etikk (empirisk etikkforskning), pårørende-forskning og spiseforstyrrelser.
Medforskere (med pasient og pårørendeerfaring) er inkludert i mine forskningsprosjekter.  
Jeg jobber primært med kvalitativ forskning, feltarbeid og Grounded Theory. Har kompetanse innenfor kvalitative intervjuer og fokusgruppeintervjuer.