Betty Martine Normann Furulund

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
betty.m.furulund@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 35
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2133