Bjørg Mari Hannås

Professor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
bjorg.m.hannas@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 59
Mobil:
Kontor:
CA3412

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Cand.polit m/hovedfag i pedagogikk/skoleforskning (UiT) og doktorgrad i sosiologi m/ADHD som tema (FSV/NORD Universitet). Mange års erfaring som allmennfaglærer i nnorsk og spesialpedagog fra videregående opplæring og leder for Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Ansatt ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag siden 2010.     

Kompetanseområder:
Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk, kommunikasjon, inkludering, tidlig innsats. 

Undervisning og veiledning: 
Hovedveileder v/Ph.D-utdanningen i profesjonsvitenskap. Veileder v/master i tilpasset opplæring m/fordypning i spesialpedagogikk og master i logopedi. 
Undervisningserfaring fra lærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, praktisk pedagogisk utdanning, master i tilpasset opplæring og master i logopedi. 
Kurs:
Har utviklet og vært fagansvarlig for følgende mastermoduler/kurs (30 sp) i tilpasset opplæring/spesialpedagogikk: 
- Mulighet og vekst i barnehage og skole
- Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak i barnehage     og skole
- Inkludering og spesialpedagogikk i barnehage, grunnskole og     videregående opplæring.   
Har også vært ansvarlig for kurs i kommunikasjon, språk, språkutvikling, språkvansker etc. 

Forskning: 
ADHD, spesialundervisning, inkludering, tidlig innsats, tilpasset opplæring m.m. 
Leder for forskningsgruppen i spesialpedagogikk og logopedi 2011-2018.