Bjørnar Blaalid

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
bjornar.blaalid@nord.no
Tlf:
+47 75 51 77 66
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E327

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Master i sosiologi fra Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen (2016). Bachelor i sosiologi, Sosiologisk institutt, UiB (2014). Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap, NTNU (2013). Arbeidet som vitenskapelig assistent ved Uni Research Rokkansenteret 2015-2017, med forskning på rusbruk og soningsforhold i 10 norske fengsler og forskningsprosjekt knyttet til åpne russcener i Bergen. Stipendiat ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Tittel på Ph.d. prosjekt: Rus & Livsendring: En studie av sosiale behandlingformer ovenfor rusmisbrukere.

Kompetanseområder:
Rus, rusavhengighet, rusbehandling, frivillige organisasjoner, soning, straff, avvikssosiologi, livsløp, idrettssosiologi, etnografi, interaksjonisme, grounded theory, deltakende observasjon, biografiske intervju, mixed-methods.


Kurs (Ph.d. nivå):

 • SOS9002 Qualitative Researching 
 • SOS905 Transitions to Adulthood in Times of Inequality 
 • VT409E Philosophy of Science and Research Ethics 
 • UV9118 Observation methodology
 • SOS9003 Sociological analysis; How to use theory in the analysis of empirical data 
 • SOS9005 Sport and Society: Power, Inequality and Technology

Internasjonale konferanser

 • XIX ISA World Congress of Sociology, presentasjon med paper, Toronto, Canada, 2018
 • 14th Annual Norwegian Health Sociology Conference, presentasjon med paper, NTNU,, 2018
 • Transition to Adulthood in Times of Inequality, presentasjon med paper, UiB, 2017
 • Livet etter Parken, Uni Research Rokkansenteret, 2017
 • 14th ESA Conference, presentasjon med paper, Manchester, England, 2019
 • Nordic Youth Research Symposium (NYRIS), presentasjon med paper, Aarhus universitet, Danmark, 2019

Nettverk og foreninger:
ISA, International Sociology Association
ESA, European Sociology Association  
JSN - ISA Junior Sociologists Network 
IEN, Institutsjonell Etnografi i Norden
Norsk sosiologiforening 
Bodø-redaksjonen, Sosiologen.no
Forskerforbundet
"The Bergen Group." - Rus og recoverynettverk
Forskningsgruppen "Idrett og samfunn", Nord universitet
Forskningsgruppen Sosialt arbeid, Nord universitet
Faggruppen Velferd og sosiale relasjoner, FSV, Nord universitet

Undervisning/veiledning

Undervisning/veiledning:
Veiledning/undervisning, Bachelor i sosiologi, Sosiologisk Institutt, UiB, 2015-2016
Fagdag Salten VGS, presentasjon av Ph.D. prosjekt, Nord Universitet, Bodø, 2018
Forelesning, Forskningsdagene - Lån en forsker, Saltdal VGS, 2018
Forelesning, Bachelor i sosiologi og sosialt arbeid, Nord universitet, 2019
Presentasjon, Ph.D. prosjekt årsstudium i sosiologi, Nord universitet, 2019
Bokseminar og presentasjon av Howard S. Beckers bok Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, Nord universitet, 2019
'Forskningsdrops', presentasjon, Fagmiljøet i sosialt arbeid, praksisdag for veiledere og sosialarbeiderstudenter, Nord universitet, 2020
Forelesning, årsenheten i sosiologi, Nord universitet, 2020

Formidling/utmerkelser:
 • Finalist, "Forsker Battle" - Forsker Grand Prix, Sinus i Stormen, Bodø, 2018

 • Prisen "Beste formidler", Kategori: Stipendiat, Forskningsgruppen Velferd og sosiale relasjoner, FSV, 2019

Forskning

Forskning og prosjekter:

 • COMPEN-Project, Soningsforhold og soningspolitikk i Norge og England, University of Cambridge and Institute of Criminology, 2017

Dagskonferanser:

 • Kor blir det av ettervernet i Bodø? Fokus på ettervern og veien videre for mennesker med rus og psykisk helseutfordringer (2018)
 • Rolle i tverrfaglig forebyggende arbeid med ungdom i risiko (2018)
 • Sammen@UngdomUnge i Risiko (2017)