Bodil Aarmo Brenne

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
bodil.a.brenne@nord.no
Tlf:
+47 74 02 29 67
Mobil:
+4798472917
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 154

Om meg/bakgrunn

PhD stipendiat i profesjonsvitenskap
Tematikk: 
  • Taus kunnskap i profesjonspraksis
  • Sykepleierens prioriteringer i hjemmetjenestepraksis
  • Tverrprofesjonell samhandling
Tidligere utdanning: 

  • Mastergrad i Helsevitenskap
  • Sykepleier 
  • Veileder 
  • Gestaltpsykoterapeut 


Undervisning/veiledning

Jeg underviser/veileder i:

  • Grunnleggende sykepleie
  • Mestringskompetanse
  • Sykepleiefaglig veiledning
  • Tverrfaglig veiledning
  • Relasjonskompetanse
  • Personssentrert veiledning
  • Konfluent pedagogikk
  • Gestaltorientert veiledning
  • Eklektisk tilnærming i veiledning 

Forskning

Master Thesis: 
"Support, will and Indentity. Working life and chronic muscoloskeletal pain".