Brynjar Jørstad

Eksamensleder Studieavdeling med stab
E-post:
brynjar.jorstad@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 75
Mobil:
+47 473 28 972
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 1008

Om meg/bakgrunn

Leder for seksjon for eksamen og vitnemål. Seksjonen har ansatte ved 4 studiesteder; Bodø, Levanger, Steinkjer og Nesna. Seksjonen har blant annet ansvar for:

Eksamen (bortsett fra muntlig-, praktisk- og mappe-eksamener)
- eksamensplanlegging
- eksamensrom og vakter
- gjennomføring av eksamen, både på penn/papir og digitalt
- administrasjon av sensur
- klager på sensur
- fusk- og plagiat-saker
- klager på formelle feil ved eksamen
- søknader om tilrettelegging til eksamen

Vitnemål
- Kvalitetssikring og produksjon av vitnemål
- Vitnemål og resultater finnes i https://www.vitnemalsportalen.no/ 

Timeplan
- Kvalitetssikring og koordinering av undervisningstimeplan som registreres i Time Edit og finnes på https://cloud.timeedit.net/nord/web/open/ri1Q1.html 

I tillegg har vi ansvar for en del annen saksbehandling, herunder studentavgifter og studierett.