Cathrine Bjerknes

Universitetslektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
cathrine.bjerknes@nord.no
Tlf:
75 51 78 92
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3413

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn: 
Master i litteraturvitenskap fra NTNU (2011)
Ph.d. i litteraturvitenskap fra Universitetet i Tromsø (2014 - )
Ansatt ved Nord universitet siden 2018

Undervisning
Undervisning i BLU:
Språk, tekst og matematikk (STM), Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE), Mangfold og mestring (valgfag). 

Forskning
Jeg er for tiden i gang med å ferdigstille min doktoravhandling tilknyttet forskningsprosjektet Arctic Modernities (Universitetet i Tromsø). Avhandlingen undersøker representasjoner av kjønn, urfolk og natur i populærlitteratur (krim og superhelttegneserier) med handling lagt til Arktis. Jeg forsker i tillegg på kjønn i barnehagen samt barnelitteratur. 

Tematiske interessefelt
Kjønn og mangfold i barnelitteratur, normkritikk, postkolonial teori​, samisk tematikk, minoritetsperspektiver, bildebøker 

Kompetanseområder
Kjønn Barne- og ungdomslitteratur