Cathrine Fredriksen Moe

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
cathrine.f.moe@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 05
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E226

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Nord universitet.


Utdanning
Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og ph.d i studier av profesjonspraksis. 


Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er først og fremst innen helsetjenesteforskning, herunder recovery, arbeid og psykisk helse, psykisk helsearbeid,  implementeringsforskning, rehabilitering, hverdagsrehabilitering, verdier, etikk og forskningsetikk. Metodologisk jobber jeg mest med kvalitativ forskning.