Cathrine Fredriksen Moe

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
cathrine.f.moe@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 05
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E226

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Nord universitet.


Utdanning
Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og ph.d i studier av profesjonspraksis. 


Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er arbeid og psykisk helse, psykisk helsearbeid, recovery, implementeringsforskning, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Metodologisk jobber jeg mest med kvalitativ forskning. 


Jeg jobber også som forsker ved regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset HF. Les mer om prosjetet her: www.ipsnor.no