Cathrine Fredriksen Moe

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
cathrine.f.moe@nord.no
Tlf:
+47 75 51 79 05
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E226

Om meg/bakgrunn

Jeg er førsteamanuensis i psykisk helsearbeid ved Nord universitet.


Utdanning
Jeg er utdannet sykepleier, har videreutdanning i psykisk helsearbeid, master i klinisk sykepleie og ph.d i studier av profesjonspraksis. 


Forskningsinteresser

Mine forskningsinteresser er arbeid og psykisk helse, psykisk helsearbeid, recovery, implementeringsforskning, rehabilitering og hverdagsrehabilitering. Metodologisk jobber jeg mest med kvalitativ forskning.