Catrine Torbjørnsen Halås

Førsteamanuensis Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
catrine.t.halas@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 63
Mobil:
+47 971 80 016
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 340609

Om meg/bakgrunn

Arbeidserfaring:

 • Førsteamanuensis Universitet i Nordland siden 2012
 • Kullkoordinator NAFOL (Nasjonal forskerskole for lærerutdanningen), NTNU, 2018-2020
 • Leder Senter for praktisk kunnskap, Nord Universitet 2017 og 2019
 • Programansvarlig ph.d i profesjonsvitenskap, Nord Universitet 2017                                                 
 • Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nordland 1996-2011
 • Saksbehandler og leder ved Grorud sosialkontor i Oslo kommune, 1989 - 1996

Utdanning:

 • Universitetspedagogikk, 2021​
 • Veiledning på ph.d nivå, 2014
 • PhD i studier av profesjonspraksis, 2012
 • Mastergrad i praktisk kunnskap, 2006
 • Veilederutdanning, 1994
 • Administrasjons- og ledelsesutdanning, 1992
 • Sosionomutdanning, 1989
 • Examen philosophicum, 1986​​

Verv og annet:

 • Diverse styreverv, Fellesorganisasjonen, Universitetet i Nordland og Kirkens Bymisjon.
 • Prosjektledelse Kunnskap og Brubygging, Småkommuneprosjektet og www.ungdomisvevet.no.

Kompetanseområder:
Barn og unge: Flerfaglig arbeid med ungdom i sårbare livssituasjoner og barn og unges medvirkning og deltakelse

Praktisk kunnskap: Kunnskapsutvikling og læring i praksis, faglig veiledning, erfaringslæring, 

Kvalitativ metode med særlig fokus på deltakerbasert og handlingsorientert forskning, etnografiske og narrativ tilnærming.​

Undervisning/veiledning

 • Master for praktisk kunnskap 
 • Phd I studier av profesjonspraksis
 • Flerfaglig arbeid med ungdom i sårbare livssituasjoner
 • Kunnskapsutvikling og læring i praksis

Forskning

Pågående skrivearbeid

Praktisk kunnskap som fag og forskningsfelt.  Redaktør sammen med Kåre Fuglseth og forfatter av 4 kapiter. Kommer på Universitetsforlaget 2021.

Praxeology – an ethnographic approach to research in practical knowledge. Antologikapittel til vurdering i "Exploring practical knowledge and values in professions" planlagt utgitt på Brill 2022.

Praxeological dialogues processing Praxis based Theoria. 

Kunnskapsreflektert praksis som tilnærming til å skape sammenheng mellom praktisk og teoretisk virksomhet i sosialt arbeid​. Antologikapittel i antologien "Sammenhenger i sosialt arbeid" Planlagt utgitt på Universitetsforlaget i 2022.


Forskningsprosjekter

Unicef rettighetsskoler og barnevennlige kommuner.

Bruk av skjønnlitteratur i profesjonsutdanning og forskning: Samarbeidsprosjekt med Irland, Danmark og Sverige. 

Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn? Samarbeid Politihøgskolen, Bodø kommune, Bodin videreående skole, politiet, Fylkesmannen i Nordland. 


Veiledning ph.d prosjekter  

Marit Krogtoft, Nord Universitet. Ferdig 2019: Praktiske arbeidsformer i norsk på ungdomstrinnet

Cathrine Ask, i Bodø kommune, 

Berit Nonskar, Rana kommune, 

Hilde Kjelsrud, Nord Universitet 

Ragnvald Holst Larsen, Oslo Met.