Christian Li Kristensen

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
christian.l.kristensen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 71 65
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3035