Dhurba Adhikari

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
dhurba.adhikari@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 86
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2061