Erik Reidar Sund

Førsteamanuensis II Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
erik.r.sund@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor: