Espen Ingvar Leirset

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
espen.i.leirset@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 18
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3212

Om meg/bakgrunn

Jeg ble ansatt som høgskolelektor ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012, og begynte som stipendiat ved fusjonen til Nord Universitet i 2016. Jeg skriver doktorgrad om betydningen av åpenhet i lokalpolitiske prosesser. I tillegg underviser jeg i statsvitenskap og er programansvarlig for studiet Kommunal økonomi og ledelse.

Jeg har en bistilling ved NTNU som universitetslektor ved programmet for Master i Public Administration (MPA), hvor jeg underviser i statsvitenskap.

Jeg har arbeidet mange år som journalist og redaktør, og kommenterer norsk politikk i media.

Jeg har en fast spalte i lokalavisen Innherred, hvor jeg skriver skriver om aktuelle tema med en faglig inngang.

Undervisning/veiledning

Underviser i statsvitenskap, hovedområder er forvaltning og politikk, politiske prosesser, lokalpolitikk, gjennomføringskraft og policy analyse.

Forskning

Doktorgraden min dreier seg om åpenhet i lokalpolitiske prosesser, og består av fire artikler som analyserer møteoffentlighetsprinsippet i kommuneloven.