Espen Ingvar Leirset

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
espen.i.leirset@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 18
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3212

Om meg/bakgrunn

Høsten 2020 disputerte jeg for doktorgrad med tema åpenhet i politikken. Jeg skrev om forholdet mellom lokalpolitikk og media, med søkelys på prinsippet om åpne møter i lokalpolitikken. 

Jeg ble ansatt som høgskolelektor i statsvitenskap ved Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2012. Jeg underviser i kommunikasjon og statsvitenskap. 

Jeg er førsteamanuensis II ved NTNU, hvor jeg underviser og veileder masterstudenter i Public Administration (MPA). Jeg underviser i offentlig ledelse, statsvitenskap og offentlig administrasjon  

Jeg har arbeidet mange år som journalist og redaktør, og kommenterer norsk politikk i media. Jeg har hatt fast spalte i ulike aviser, sist i Kommunal Rapport, Innherred og Universitetsavisa, hvor jeg skriver om ulike samfunnsaktuelle temaer. 

Jeg har interesseområder innen politiske prosesser, politisk ledelse, offentlig debatt, samfunnsdebatt, deliberasjon og forholdet mellom presse og politikk . 

Undervisning/veiledning

Underviser i statsvitenskap, hovedområder er forvaltning og politikk, politiske prosesser, lokalpolitikk, gjennomføringskraft og policy analyse.

Forskning

Doktorgraden min dreier seg om åpenhet i lokalpolitiske prosesser, og består av fire artikler som analyserer møteoffentlighetsprinsippet i kommuneloven.