Eva Cathrine Lyngstad-Alderfer

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
eva.c.lyngstad-alderfer@nord.no
Tlf:
+4774022503
Mobil:
+4793208171
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er ph.d.-student og jobber som stipendiat ved Nord universitet​​. ​For tiden er jeg prosjektleder i doktorgradsprosjektet Barnets beste i foreldretvistsaker brakt inn for ​retten.
​​

Forskning

Mitt overordnede interessefelt er psykologi og psykisk helse blant barn, unge og andre sårbare grupper.

Ph.d.-prosjektet handler om hvordan profesjonsaktører i tingretten jobber opp imot barns rettigheter i foreldretvistsaker, med spesiell vekt på skjønn og kunnskapsgrunnlag. Formålet med studien er å utforske hvordan dommere, advokater og sakkyndige psykologer opplever å jobbe innenfor meklingsmodellen Konflikt og forsoning, sett i sammenheng med vurderingen av barnets beste. Dette forskningsarbeidet kan bidra til utvikling av policy og rettspraksis i foreldretvistsaker.

Jeg er opptatt av at forskning skal være tverrfaglig og inkluderende, og er interessert i hvordan både sosiale og individuelle faktorer påvirker psykisk helse.  

Forskningsinteresser: menneskerettigheter, barns rettigheter, utviklingspsykologi, nevropsykologi, evolusjonspsykologi, psykisk helsearbeid, folkehelse, kvinnehelse, utenforskap, diskriminering.