Geir Næss

Faggruppeleder Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
geir.nass@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 42
Mobil:
+4790853071
Kontor:
STEP 333