Grete Helen Bratberg

Emeritus Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
grete.bratberg@nord.no
Tlf:
+47 7402 2925
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 111

Om meg/bakgrunn

Professor i sykepleie og helsevitenskap ved Nord Universitet siden desember 2017, men med lang fartstid både i og utenfor akademia, i ulike stillinger og ved ulike institusjoner.

Autorisert som sykepleier i 1979 (Namsos) og helsesøster i 1987 (Trondheim). Har i hovedsak klinisk erfaring med kommunale helsetjenester, men jobbet som nyutdannet ved Umeå Regionssjukhus i Sverige en periode før jeg begynte i stilling som sykepleiesjef i Verran kommune. Fra høsten 1987 jobbet jeg som ledende helsesøster i samme kommune til jeg begynte i vikariat som lærer ved sykepleierutdanningen i Levanger høsten 1994.  Krav til akademisk kvalifisering som lærer førte til cand. mag. grad våren 1999 og hovedfag i helsevitenskap ved NTNU 2001. Ble seinere stipendiat ved Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU, og disputerte som dr. philos i 2007 med arbeidet Pubertal timing, antecedent to risk or resilience? Epidemiological studies on growth, maturation and health risk behaviors, The Young HUNT study. Et arbeid som handler om hvordan pubertetsutviklingen, og spesielt dette med å være tidlig utviklet kan influere på vekst, vekt og atferd som bruk av alkohol og tobakk i tenårene. Seinere publikasjoner har hatt andre fokus, men i stor grad vært basert på data fra HUNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og med ulike epidemiologiske tilnærminger. HUNT Forskningssenter var min arbeidsplass i mange år, først som prosjektkoordinator i HUNT2 (1995-97), men også seinere som stipendiat og førsteamanuensis. Selv om forebyggende helsearbeid er det fagfeltet jeg har vært mest engasjert i, har jeg som forskningsrådgiver i Helse Nord-Trøndelag (2008 -2017) vært involvert i flere kliniske studier, og har etterhvert relativt bred kompetanse både når det gjelder metodiske tilnærminger og  forskningstema.  

Min stilling som professor i sykepleie og helsevitenskap (FSH) ved Nord Universitet er administrativt lagt til bachelorutdanningen i sykepleie i Levanger - hvor jeg har kontor i første etasje (nesten lengst mot syd ) i den gamle ærverdige hovedbygningen på Røstad.

Jeg er medlem av doktorgradsutvalget for phd i profesjonsvitenskap som er tverrfakulært rådgivende organ for dekanene ved FSH og FLU (lærerutdanningen). 

Når det gjelder undervisning ved bachelorutdanningen, underviser jeg og veileder i emner som skal bidra til at studentene, som ferdig utdannede sykepleiere kan arbeide kunnskapsbasert, i den forstand at de kan finne, kritisk vurdere og anvende forskning i egen klinisk praksis.

Som forsker er jeg involvert i samarbeid både internt og på tvers av fakultet i Nord, Senter for Omsorgsforskning Midt Norge, HUNT forskningssenter og sykehusene. Utfordringer knyttet til utviklingen av gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i kommunene er et viktig satsningsområde for forskning framover. Som utdanningsinstitusjon må vi sørge for at studenter som uteksamineres har nødvendig og relevant kompetanse noe som også forutsetter forskning på egen utdanning.