Grethe Johansen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
grethe.johansen@nord.no
Tlf:
+47 75 12 97 21
Mobil:
Kontor: