Gunhild Birgitte Sætren

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
gunhild.b.satren@nord.no
Tlf:
+47 74 82 37 27
Mobil:
93249905
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jobber med sikkerhet og psykologi generelt med med hovedfokus på human factors og sikkerhetsledelse.


Jobber også med bruk av simulator og simulering i undervisning og hvorvidt det kan gi et godt læringsutbytte.

Ta gjerne en titt på bloggene mine om trafikksikkerhet eller organisasjonspsykologi.

TrafficPsyhttps://trafficpsy.wordpress.com/

Undervisning/veiledning

-Jeg har emneansvaret for faget "human factors og sikkerhetsledelse" ved masteren Beredskap og Kriseledelse hvor jeg er spesielt opptatt av å forstå hvordan man kan jobbe godt med å håndtere uventede hendelser i høyrisikobransjer og menneskelige feil.

-I tillegg har jeg ansvar for faget trafikkfaglig fordypning som er et avslutningsfag for de som skal bli trafikklærere.

Forskning

Forskningsfeltet er hovedsaklig sikkerhet og psykologi samt læring og undervisning med bruk av simulator. 
Eksempler på forskningstemaer med publiseringer er:
-innføring av automatisert teknologi og menneskelige faktorer
-organisasjonsendringer og endringsledelse
-sikkerhet i endringer i høyrisikobransjer
-bruk av simulator i trafikkopplæring
-trafikksikkerhet og føreropplæring for tohjulinger