Gunnvor Bråten

Seniorkonsulent Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
gunnvor.braten@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 46
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 3052