Håkon Johansen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hakon.johansen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 70 92
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E245