Håvard Magne Jakobsen

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
havard.jakobsen@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 96
Mobil:
Kontor: