Håvard Sørli

Førstelektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
havard.sorli@nord.no
Tlf:
+47 74 11 22 72
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3002

Om meg/bakgrunn

Studieprogramansvarlig for bachelor i Film and TV Production og bachelor i 3D art, animation and VFX.
Litt mer infomrasjon om disse studieprogrammene finner du her:

Jeg jobber også i næringshagen Tindved kulturhage AS hvor jeg er prosjektleder for Filmfabrikken

Til daglig har jeg kontor i Nordlåna på campus Levanger. Her finner du det i Mazemap​

Undervisning/veiledning

Underviser i Innovation and Profesional Developement inside creative programs

Forskning

Deltar i forskningsgruppen R&D in Vizualisation​
Kompetanseområder
Kreative industrier