Hanne Leirbekk Mjøsund

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
hanne.l.mjosund@nord.no
Tlf:
+47 7421 2379
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet fysioterapeut (2009) og har en Master of Science i fysioterapi fra Syddansk Universitet (2015). Min kliniske erfaring er fra sykehus (i Danmark og Norge), hvor jeg har jobbet tett tverrfaglig med sykepleiere, ergoterapeuter og leger på geriatriske, nevrologisk og ortopedkirurgisk avdelinger. Jeg har et stort engasjement for å bidra til utvikling av helsetjenester slik at vi bedre kan legge til rette for at personer med svekket funksjon kan opprettholde hverdagsaktivitet og bevegelse. Gjennom mitt doktorgradsprosjekt har jeg som mål å undersøke hvordan fysisk aktivitet inngår i hverdagsrehabilitering for hjemmeboende eldre, samt hvilke faktorer som har innvirkning på dette. Gjennom dette arbeidet er jeg især blitt interessert i å se på hvordan profesjonskunnskap, forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og kunnskap om den enkelte bruker samt brukermedvirkning, er med på å forme de tiltak som brukeren får. Jeg har stor interesse for utvikling av god forskning og faglig utvikling – og spesielt veien fra god forskning til faglig utvikling.

Undervisning/veiledning

Har undervist på bachelor i sykepleie i temaene: Anatomi muskel/skjelett, aktivitet/immobilisering, hverdagsrehabilitering, forflytning, veiledning av bacheloroppgaver m.m.

Forskning

Mitt doktorgradsprosjekt har til hensikt å undersøke hvordan fysisk aktivitet inngår i hverdagsrehabilitering til hjemmeboende eldre. Første delstudie består av et internasjonalt litteraturstudie/scoping review. Funnene i dette reviewet viser at treningsøvelser ofte beskrives som en del av hverdagsrehabilitering, men det er uklart hva dette innebærer, hvilken grad av fysisk aktivitet som inngår, samt hvordan slike tiltak målrettes den enkelte brukers behov.

Andre delstudie har til hensikt å undersøke nærmere hvordan fysisk aktivitet inngår i hverdagsrehabilitering i en norsk kontekst. Målet med studiet er å undersøke hvilke overveielser og vurderinger som gjøres av fagpersoner i tverrfaglig hverdagsrehabilitering knyttet til fysisk aktivitet. Målet er også å undersøke hvilke fasilitatorer og barrierer som har innflytelse på disse vurderingene.