Hans-Kristian Øyan

Faggruppeleder Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
hans-kristian.oyan@nord.no
Tlf:
+47 74 02 25 24
Mobil:
90010779
Kontor:
Levanger, C Nylåna 32261

Om meg/bakgrunn

Utdannet allmennlærer fra 2000
Arbeidet i grunnskolen fra 2000 til 2012
Ansatt ved HiNT/Nord universitet fra 2012
Master i Musikk- og ensembleledelse fra 2018

Faggruppe for kunst og kulturfag skal ivareta forskningsaktivitet og fagutvikling innenfor et bredt spekter av kunstfaglige studieprogram. 

Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag er en av tre offentlige utdanningstilbud som utdanner skuespillere.  

Med bachelorgrader og masterprogram i musikk er vi en viktig bidragsyter til musikkfaglig arbeid i grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og kulturlivet for øvrig. Faggruppen ivaretar i tillegg musikk, drama og kunst og håndverk i barnehage- og grunnskolelærerutdanningen. 

Studietilbud som «Med joik som utgangspunkt» gjenspeiler vårt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur. Vi har etablerte forskningsgrupper og forskningsaktivitet i fagmiljøet, og ønsker å være et utviklende miljø i nasjonale og internasjonale sammenhenger.