Hege Eggen Børve

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hege.e.borve@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 52
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3211

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet sosiolog ved NTNU, og har en ph.d. grad i sosiologi fra NTNU, 2008.  I stipendiatperioden var jeg ansatt ved NTNU, Fakultet for Sosiologi og Statsvitenskap og tilknyttet forskningsprogrammet 'Fleksible tidskulturer og foreldres tidskonflikter' , finansiert av NFR. I denne 4-års perioden var jeg ansatt i 25%  ved Nord Universitet. Etter endt utdanning i 1994 har jeg jobbet som oppdragsforsker ved SINTEF, IFIM, Rogalandsforskning (Nå IRIS) og All forsk. Fra 2000 har jeg vært ansatt ved Nord Universitet, i to perioder vært ansatt på NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, samt hatt en to-stilling ved NTNU, Handelhøyskolen. Våren 2014 var jeg gjesteforsker ved Queensland university i Australia.

Jeg er i ansatte på Fakultet for samfunnsvitenskap, avdeling Innovasjon og Ledelse.

Undervisning/veiledning

Jeg har jobbet i UVH sektoren i mange år og har undervisnings- og sensor-erfaring fra ulike høgskoler/universiteter.  

Min undervisningserfaring er fra ulike felt, bl.a organisasjons- og arbeidslivsfeltet og samfunnsvitenskapelig metode. De siste årene har jeg  primært undervist på Master i kunnskapsledelse samt Organisasjons- og arbeidssosiologi. 

Siden januar 2020 har jeg vært studieprogramansvarlig for Master i kunnskapsledelse, som er et erfaringsbasert masterstudium.

Jeg har i mange år veiledet studenter på bachelor-, master- og ph.d nivå. I dag veileder jeg 3 ph.d. studenter, 9 masterstudenter, på henholdsvis Master i kunnskapsledelse og Master i samfunnsvitenskap. 
 

Forskning

Mitt forskningsfelt er primært rettet mot arbeid- og organisasjonsfeltet med et spesielt fokus på den norske modellen. Et teoretisk rammeverk i flere av mine arbeider er institusjonell teori og varianter som har sin opprinnelse innenfor denne retningen. Temaer i mine forskningsarbeider omfatter bl.a det norske arbeidsliv i et internasjonalt arbeids-markedet, praktisering av den norske (nordiske) modellen både nasjonalt og internasjonalt, overføring og oversetting av den nordiske modellen til andre kontekster, den nordiske modellen og arbeidsmigrasjon, samspillet mellom arbeidsliv og velferdsstat spesielt koblet til familiepolitikk , konstruksjon av kjønn i ulike organisasjoner, likestilling, ledelsespraksiser og tidsprasiser. Jeg posisjonerer meg primært innenfor et konstruktivistisk vitenskapsteoretisk paradigme, dog ikke ensbetydende meg at jeg ikke tilskriver andre vitenskapsteoretiske tilnærminger betydning og relevans i samfunnsvitenskapen.

 
For tiden jobber jeg med flere forskningsarbeider relatert til sport sosiologi feltet, den norske modellen i skolesektoren, overføring av den nordiske modellen i USA, praktisering av den nordiske modellen i internasjonale virksomheter i Norge, arbeidstakeres erfaringer med arbeid- og familieliv samt likestillingsloven.