Hege Eggen Børve

Førsteamanuensis Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hege.e.borve@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 52
Mobil:
Kontor:
Levanger, G Nordlåna 3211

Om meg/bakgrunn

Jeg er utdannet sosiolog og har en phd. grad fra NTNU, 2008.  Etter endt utdanning har jeg hovedsaklig vært ansatt ved Nord Universitet. I stipendiatperioden var jeg ansatt ved NTNU, Fakultet for Sosiologi og Statsvitenskap. 

Undervisning/veiledning

Jeg har mange års erfaring fra undervisning innen organisasjons- og arbeidslivsfeltet og samfunnsvitenskapelig metode. De siste par årene har jeg undervist primært på sosiologi -Arbeidssosiologi og Master i kunnskapsledelse.  

 
Siden januar 2020 har jeg vært studieansvarlig på Master i kunnskapsledelse

 
Jeg er i dag veileder for 3 phd studenter samt 5 masterstudenter. 
 

Forskning

Mitt forskningsfelt er primært rettet mot arbeid og organisasjonsfeltet med fokus på ulike arbeidsorganisasjoner i. Et sentral teoretiske rammeverk i flere av mine arbeider er institutsjonell teori og varianter som har sin opprinnelse innenfor institusjonell teori. Tema i mine arbeider omfatter i konstruksjon av kjønn, likestilling, ledelses praksiser og  tidsprasiser. Jeg posisjonerer meg innenfor primært et konstruktivistisk vitenskapsteoretisk paradigme. For øvrig er det ikke ensbetydende meg at jeg i tilskrive postivisme betydning og relevans i samfunnsvitenskapen.

 
For tiden jobber jeg med flere forskningsarbeider blant annet;
'A Stakeholders perspective on risk and safety planning'
T'ranaslation of the Norwegian Wooking life model in the US'
'Work-life balanse in a company in the US'