Hege Gundersen

Universitetslektor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
hege.gundersen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 88
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2417B